Posts Tagged ‘dyder’

Tjenersjefen som møkkajobber

Publisert 2. sep 2011 - Skriv ut dette!

Torbjørn Wilhelmsen,
rådgiver MBA, strategi og ledelse. Wikos.no

Eva Grinde i Dagens Næringsliv hadde nylig en betraktning om  ”Møt din nye tjener: Sjefen.” Postulatet er at det er så mye press på lederen  at hun/han ikke har mulighet for å være leder – gå foran, men blir en som skal  hjelpe alle og enhver i bedriften/avdelingen/teamet til å lykkes. Observasjonen  er tankevekkende, men ikke egentlig ny. (mer…)