Posts Tagged ‘ledelse’

Jakten på «naturlig norsk lederskap»

Publisert 18. apr 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Berit Sund skal ta doktorgraden ved Norges Handelshøyskole på en kartlegging av naturlig norsk ledelse (nnl). Et herlig prosjekt som forhåpentligvis skal resultere i en vellykket disputas i 2015. En første runde med dybdeintervju av 42 mellomledere og medarbeidere i tre ulike bransjer, viste forbløffende liten forskjell i oppfatning av hva som karakteriserer nnl.  Funnene er slik, enkelt oppsummert:

  • Liten avstand mellom ledere og medarbeider; både fysisk og sosialt på arbeidsplassen.
  • Aktiv involvering; norske ledere forventer av medarbeidere involverer seg i problemløsning som angår arbeidet.
  • Stor grad av aksept for at medarbeidere gjør feil. Det er slik man lærer. Medarbeidere blir kastet på dypt vann, og slik lærer de å svømme.
  • Paternalisme; ledere bryr seg om sine medarbeidere også ut over det som angår arbeidsforholdet.
  • Felleskap; lederen er opptatt av teamet, at gruppen skal lykkes ved å trekke i samme retning.
  • Rekruttering; det er viktig at man får inn folk som evner å bidra med sin innsats i samme retning som gruppen beveger seg i. (mer…)

Juletanker om flaks, ledelse og suksess

Publisert 17. des 2012 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS.no

Michael Lewis er en kjent journalist og forfatter i USA. Han ble utdannet ved Princeton University hvor han skrev sin bachelor-oppgave om gresk inspirasjon på italiensk skulpturkunst. Han var ikke egentlig så opptatt av dette emnet, men av språket, formidlingen. Lewis ville bli forfatter. Da han fikk evalueringen av oppgaven sin, spurte han veilederen som var en anerkjent professor, om han likte hans stil og skrivemåte.  Professoren svarte: «Hvis du vurderer å bli forfatter, så er mitt enkle råd: Ikke tenk mer på det!» Lewis fikk en lærerjobb, men skrev på tekster om kveldene. Alle slags saker og emner. I et middagsselskap noen år senere fikk han en borddame som var gift med en leder og finansmegler i Salomon Brothers. Hun insisterte overfor mannen at Lewis skulle få en jobb i meglerhuset. Det fikk han – uten å ha den ringeste peiling på verdipapirer. To år senere hevet han flere hundre tusen dollar i lønn og gav investeringsråd til meglerhusets beste kunder. Dette var historien han trengte for sitt bokprosjekt.  (mer…)

Når ledelse blir matematikk

Publisert 7. des 2011 - Skriv ut dette!

Innlegg i Dagens Næringsliv 7.desember 2011

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no
Tall har den fascinerende egenskapen at de fremstår som helt eksakte. 1 er 1. Mens 0,999999998374561953968729877 bare er bitte litt mindre enn 1, er det samtidig et betydelig større tall når man måler det i centimeter (j.fr. kunsteren Kurt Johannessen). Debatten om Balansert Målstyring (BM) i Dagens Næringsliv har satt søkelys på BM ved blant annet å vise hvor grelt det kan gjøres med bilde av sjefene på TV-skjermer internt i en statlig bedrift, og hvor fargekode viser hvem av sjefene som har oppnådd målene i perioden og hvem som har mislyktes. (mer…)

Tjenersjefen som møkkajobber

Publisert 2. sep 2011 - Skriv ut dette!

Torbjørn Wilhelmsen,
rådgiver MBA, strategi og ledelse. Wikos.no

Eva Grinde i Dagens Næringsliv hadde nylig en betraktning om  ”Møt din nye tjener: Sjefen.” Postulatet er at det er så mye press på lederen  at hun/han ikke har mulighet for å være leder – gå foran, men blir en som skal  hjelpe alle og enhver i bedriften/avdelingen/teamet til å lykkes. Observasjonen  er tankevekkende, men ikke egentlig ny. (mer…)