Posts Tagged ‘Relasjonsledelse’

Jakten på «naturlig norsk lederskap»

Publisert 18. apr 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Berit Sund skal ta doktorgraden ved Norges Handelshøyskole på en kartlegging av naturlig norsk ledelse (nnl). Et herlig prosjekt som forhåpentligvis skal resultere i en vellykket disputas i 2015. En første runde med dybdeintervju av 42 mellomledere og medarbeidere i tre ulike bransjer, viste forbløffende liten forskjell i oppfatning av hva som karakteriserer nnl.  Funnene er slik, enkelt oppsummert:

  • Liten avstand mellom ledere og medarbeider; både fysisk og sosialt på arbeidsplassen.
  • Aktiv involvering; norske ledere forventer av medarbeidere involverer seg i problemløsning som angår arbeidet.
  • Stor grad av aksept for at medarbeidere gjør feil. Det er slik man lærer. Medarbeidere blir kastet på dypt vann, og slik lærer de å svømme.
  • Paternalisme; ledere bryr seg om sine medarbeidere også ut over det som angår arbeidsforholdet.
  • Felleskap; lederen er opptatt av teamet, at gruppen skal lykkes ved å trekke i samme retning.
  • Rekruttering; det er viktig at man får inn folk som evner å bidra med sin innsats i samme retning som gruppen beveger seg i. (mer…)