Posts Tagged ‘U-tryg’

U-tryg

Publisert 20. jun 2012 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Forsikringsselskapenes største bidrag til samfunnet er å skape trygghet: Dersom ulykker rammer en, vil forsikringen dekke kostnadene ved å erstatte tapet. Kostanden ved å sparke en toppleder kan imidlertid vanskelig beregnes av selv den mest erfarne aktuar. Hvordan vil kunder og ansatte i Tryg reagere på at Kjerstin Fyllingen fikk reisepass?

Samtidig med at toppsjefen i Norge blir kastet på dør, annonserer den danske konsernledelsen at 400 andre også skal ut. Men de får litt bedre tid på seg.

Dette minner litt om hvordan banknæringen reagerte etter krakket i 1987. Bankene hadde hatt en voldsom vekst etter at rasjonering av kreditt opphørte noen år forut. Der var bankfilialer på hvert et hjørne og noen steder til; omtrent slik du finner eiendomsmeglere i 2012. Bankene var ikke vant til motgang og styrene fikk panikk. Mange tusen ansatte måtte forlate sine jobber. De som husker tilbake vil erindre at Staten måtte hjelpe de fleste bankene og måtte overta noen av de aller største. Innskyterne mistet tilliten til bankene og de ansatte i den krisebefengte bransjen valgte to strategier: Enten å slutte i banken så fort som mulig eller å klore seg fast til jobben de hadde. (mer…)