Relasjonsledelse

Relasjonsledelse (Jan Spurkeland) er et svært godt eksempel på hvordan «norsk» ledelse omsettes i kurs og veiledning for ledere. Relasjonsledelse bygger på et positivt syn på mennesket som grunnlag for tillit og dialog. Tillit er «plattformen» mens kvaliteten i relasjonen er det som oppstår i dialogen mellom leder og medarbeider – eller mellom ledere av et team og teamdeltakere. Torbjørn Wilhelmsen er sertifisert som kursholder i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse av mannen som har utviklet relasjonsledelse som et helhetlig konsept; Jan Spurkeland (se www.relasjonsledelse.no).

 

Relasjonsledelse er prestasjonsfremmende!

Ta gjerne kontakt for samtale om relasjonsledelse i din virksomhet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om veivalg og muligheter.