Blogg

Meninger, synspunkter, analyser fra Torbjørn Wilhelmsen

Hva skal Norge med «kongstanker»?

Publisert 26.8 2013

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Lederegenskaper – eller helst fravær av sådanne egenskaper – diskuteres på vegne av Stoltenberg, Solberg og Jensen. Enkelte hevder at de mangler evne til å tenke ut «kongstanker». Det kan neppe lastes de tre partilederne, for hva skal vel nasjonen Norge med «kongstanker»? 

Vi som elsker Hardanger

Publisert 19.8 2013

Den 17. august 2013 åpnet Hardangerbrua. Jeg hadde æren gleden av å være daglig leder i bruselskapet fra 1996 til et stykke ut i 2004. I forbindelse med bruåpningen skrev jeg en kronikk i Bergens Tidende. Dessverre falt det i BT’s versjon ut noen setninger om etableringen av folkeaksjonen «Aksjon Hardangerbru». Sverre Kleivkås fortjener bedre. […]

Jakten på «naturlig norsk lederskap»

Publisert 18.4 2013

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Berit Sund skal ta doktorgraden ved Norges Handelshøyskole på en kartlegging av naturlig norsk ledelse (nnl). Et herlig prosjekt som forhåpentligvis skal resultere i en vellykket disputas i 2015. En første runde med dybdeintervju av 42 mellomledere og medarbeidere i tre ulike bransjer, viste forbløffende liten forskjell i oppfatning av hva […]

Når NRK Dagsnytt skal bygge vei

Publisert 9.4 2013

Av Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS as Dagsnytt tirsdag 9.april ble preget av oppslag om at det de siste 30 år er brukt 4 milliarder kroner til bruer og tunneler til øysamfunn hvor det har vært negativ befolkningsvekst etter at fastlandsforbindelsen ble opprettet. Kan dette være rett bruk av penger, spør Dagsnytt. Heldigvis klarte både Erna Solberg […]

Ny bevegelse i Europabevegelsen

Publisert 7.2 2013

Av Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem Europabevegelsen Hordaland Det er få som kjenner EU-systemet og Europabevegelsen så godt som Frank Rossavik. I lørdagskommentaren i BT 2.februar kan det virke som om det også er hans svakhet. Her demonstrerer han sin oversikt med så mange innfallsvinkler at hans poeng trues av intellektuell drukningsdød. Bakgrunnen for Rossaviks kommentar er […]

Juletanker om flaks, ledelse og suksess

Publisert 17.12 2012

Av Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS.no Michael Lewis er en kjent journalist og forfatter i USA. Han ble utdannet ved Princeton University hvor han skrev sin bachelor-oppgave om gresk inspirasjon på italiensk skulpturkunst. Han var ikke egentlig så opptatt av dette emnet, men av språket, formidlingen. Lewis ville bli forfatter. Da han fikk evalueringen av oppgaven sin, spurte han […]

Kvinner for ansvarlig næringsliv

Publisert 15.11 2012

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no NHO trekker frem kvinner når organisasjonen skal fortelle om «ansvarlig næringsliv». Menn er for det meste fraværende. I begynnelsen av november sendte NHO ut et bilag til blant annet Dagens Næringsliv om «Ansvarlig næringsliv». Her belyses tema – både som «redaksjonell tekst og som betalte profilannonser – som samfunnsansvar, klimafond, bauksitt […]

9.november og det «nye» Europa

Publisert 8.11 2012

Muren falt – Europa gjenoppsto Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no 9.november er en viktig europeisk merkedag. Berlinmurens endelige fall ble et vendepunkt for europeisk integrasjon. Og det har noe med oss i Norge å gjøre. Jeg definerer meg som bergenser, som nordmann og europeer; slik svært mange andre også vil gjøre når det blir spørsmål om […]

PR-bransjens Sancta Simplicitas

Publisert 29.6 2012

Av Torbjørn Wilhelmsen, rådgiver MBA, wikos.no NOR PR’s forretningsmodell med ekstrabetaling fra kunder dersom byrået skaffer oppslag på førstesider og deres liste over vennligsinnede journalister, har utløst debatt om både praksis og etikk. Paal Espen Hambre i et PR-byrå i Oslo er «skremt» over advokat Grimstads refleksjoner omkring muligheter for utvikling av korrupsjon i denne […]

U-tryg

Publisert 20.6 2012

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no Forsikringsselskapenes største bidrag til samfunnet er å skape trygghet: Dersom ulykker rammer en, vil forsikringen dekke kostnadene ved å erstatte tapet. Kostanden ved å sparke en toppleder kan imidlertid vanskelig beregnes av selv den mest erfarne aktuar. Hvordan vil kunder og ansatte i Tryg reagere på at Kjerstin Fyllingen fikk reisepass? […]