Wikos blogg

Enkle budskap – med mening som treffer

Publisert 10. jan 2019 - Skriv ut dette!

Det er valgår i 2019. Tusenvis av kandidater håper på velgernes gunst og de politiske partiene konkurrerer om oppmerksomhet. KrFs sidevalg til høyre viser at er ideologiene blitt underordnet partienes verdipreferanser og jakt på innflytelse. På lokal- og regionalplan spiller personlig tillit og relevante budskap en større rolle. Lokalpolitikk er et arnested pragmatisme og realpolitikk. Spiller det noen rolle hva skal budskapet være? Jeg mener et godt slagord kan skape interesse, skape sammenheng og gi tillit.

Et godt politisk slagord må ha relevans. «Hele folket i arbeid» som AP lanserte i 1933 er et klassisk eksempel på valgbudskap som traff. Arbeidsledigheten var stor etter den store nedturen etter krakket på Wall Street i 1929. Arbeid var nøkkelen til alt. Er det noen som umiddelbart husker slagordet fra samme parti i 2001? Nei, mange fikk gjerne ikke med seg «hvis velferd er viktigst». Da er slagordet fra de siste valgene «alle skal med» lettere å begripe – og huske.  

I 2017 lanserte Høyre slagordet «Vi tror på Norge.» Kort og fyndig, men akk – så lett å kopiere. Etter noen timer hadde Senterpartiets Slagsvold Vedum rappet slagordet og satt det i SP-kontekst: «Vi tror på HELE Norge».  Det skal ikke være lett.

Et godt slagord som både har relevans og meningsinnhold, blir til etter hardt arbeid med prioritering av saker i det aktuelle politiske partiet. Dess mer prosess, dess bedre blir slagordet akseptert internt. Det er jo de interne ressursene som skal målbære slagordet og gjøre det levende og aktuelt gjennom valgkampen. Et godt budskap går også lettere hjem i media.

Et godt politisk budskap

  • gjenspeiler analysen av partiets svar på de (antatt) mest aktuelle spørsmålene i samfunnet rundt dem,
  • synliggjør de politiske prioriteringene som er gjort,
  • taler til folks hjerter (emosjonelt) og hoder (kognitivt),
  • er lett å huske.

Vanskelig? Jeg sier som Barak Obama: Yes, we can!   

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar