Wikos blogg

Hva skal Norge med «kongstanker»?

Publisert 26. aug 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Lederegenskaper – eller helst fravær av sådanne egenskaper – diskuteres på vegne av Stoltenberg, Solberg og Jensen. Enkelte hevder at de mangler evne til å tenke ut «kongstanker». Det kan neppe lastes de tre partilederne, for hva skal vel nasjonen Norge med «kongstanker»? 

«Kongstanker»? Dagens aktuelle norske prosjekt handler jo for det aller meste om hva vi skal gjøre med arven, også kalt oljeinntektene og Pensjonsfond Utland. Vi har jo ikke et nasjonalt prosjekt å samle oss om. Posten skal helst vingeklippes, bredbåndutbygging er satt ut til private aktører, investeringsplanene i nye jernbaner innebærer så svimlende mye penger at vi ikke har evne til å fatte beslutning om det. Hva med eldreomsorg? Sykehus? De står jo allerede på listen – også på listen over løftebrudd. «Kongstanker» er radikale, krevende og samlende på en hel nasjon. Det kan hevdes at landet ikke er ferdig bygget, men der stopper også enigheten fordi «alle» vil ha en jernbane dit, en vei dit, et sykehus der, og en støtteordning her. «Kongstanke» er å prioritere så det merkes. Lederskap er å peke mot mål som samler og engasjerer. Norske velgere får ikke kick av om vi skal bruke 3 eller 2% av oljeformuen på det ene eller det andre. Hans Wilhelm Steinfeldt sa en gang om russerne at «så lenge de får poteter og vodka så holder de seg i ro.» (fritt sitert etter min hukommelse). Så lenge lønnen kommer på konto, fridagene holdes hellig og vi har et brukbart veisystem og ålreit helsetilbud, så holder nordmenn seg i ro. I et slikt land er det ikke bruk for «kongstanker.» For hva skulle vel dét være for slags tanker?

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar