Wikos blogg

Jakten på «naturlig norsk lederskap»

Publisert 18. apr 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Berit Sund skal ta doktorgraden ved Norges Handelshøyskole på en kartlegging av naturlig norsk ledelse (nnl). Et herlig prosjekt som forhåpentligvis skal resultere i en vellykket disputas i 2015. En første runde med dybdeintervju av 42 mellomledere og medarbeidere i tre ulike bransjer, viste forbløffende liten forskjell i oppfatning av hva som karakteriserer nnl.  Funnene er slik, enkelt oppsummert:

  • Liten avstand mellom ledere og medarbeider; både fysisk og sosialt på arbeidsplassen.
  • Aktiv involvering; norske ledere forventer av medarbeidere involverer seg i problemløsning som angår arbeidet.
  • Stor grad av aksept for at medarbeidere gjør feil. Det er slik man lærer. Medarbeidere blir kastet på dypt vann, og slik lærer de å svømme.
  • Paternalisme; ledere bryr seg om sine medarbeidere også ut over det som angår arbeidsforholdet.
  • Felleskap; lederen er opptatt av teamet, at gruppen skal lykkes ved å trekke i samme retning.
  • Rekruttering; det er viktig at man får inn folk som evner å bidra med sin innsats i samme retning som gruppen beveger seg i.

Ansatte opplever en psykologisk sikkerhet som gir trygghet i arbeidsforholdet, men også fører til et forpliktende engasjement.

Berit Sund hadde mange andre funn som hun gav til beste på frokostmøtet i Bergen. Men det som er viktig er at hun så langt ser at denne lederstilen gir konkurransefortrinn. I alle fall i vår kultur. Men hun hadde også eksempel på at ledere som dro til Det fjerne Østen også lykkes med denne norske lederstilen etter hvert som medarbeiderne ble fortrolig med den. Dét kunne ta litt tid, men de fikk god uttelling for bryet.

Observasjonene så langt i doktorgradsstudiet passer godt med erfaringer vi gjør med «Relasjonsledelse» som er basert på norske leder-erfaringer men som også er underbygget av omfattende forskning. Det skal sies at mye av forskningen er utenlandsk. Det som likevel går som en rød tråd i dette er et positivt syn på mennesket og den unike verdi og ressurs hver medarbeider representerer. Det skal bli spennende å følge nnl-studiene videre. Kan hende vi får en norsk kunnskapsbase for den teoretiske plattformen for «den norske relasjonsledelsen»?

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar