Wikos blogg

Når NRK Dagsnytt skal bygge vei

Publisert 9. apr 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS as

Dagsnytt tirsdag 9.april ble preget av oppslag om at det de siste 30 år er brukt 4 milliarder kroner til bruer og tunneler til øysamfunn hvor det har vært negativ befolkningsvekst etter at fastlandsforbindelsen ble opprettet. Kan dette være rett bruk av penger, spør Dagsnytt. Heldigvis klarte både Erna Solberg og Marit Arnstad i «Politisk kvarter» å rette opp de aller groveste feilslutningene i saken. Tre andre moment kan være verdt å ta med.

For det første: Ingen vet hvor mange som hadde bodd igjen på øyene om IKKE de hadde hatt vei eller tunnel. Det er simpelthen ikke mulig å påvise det ene eller det andre i en slik sak fordi vei ikke er den eneste avgjørende faktoren for bosetting.

For det andre: Det er kun svært få mennesker i Norge som lever av vei alene. De aller fleste må ha en jobb, og økonomiske krefter har ikke vært i favør av næringsutvikling i grisgrendte strøk. Det at øysamfunn har fått fastlandsforbindelse kan bety at flere har valgt å holde ut på sine hjemplasser i «huttaheiti» – for å bruke en royal beskrivelse.

For det tredje: En rekke av disse bru- og tunnelprosjektene er delvis bompengefinansierte. Dette betyr at brukerne – det vil si innbyggerne og næringslivet –  på øyene i stor grad har egenfinansiert infrastrukturen. I samme bildet hører at alternativet er ferje – som jo må subsidieres med skattepenger i de aller fleste grisgrendte tilfeller.

Med andre ord: Påstanden om sammenheng fraflytting og veiutløsning er ikke mulig å bevise slik Dagsnytt fremstiller det.

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar