Wikos blogg

Norsk Tipping går for ”kommunikasjon og strategi”

Publisert 24. okt 2011 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no

Jeg skal ikke vedde verken sixpencen’en min eller satse Lotto-rekken på påstanden, men jeg har ikke sett at noe større foretak i Norge har søkt etter direktør for ”kommunikasjon og strategi”. Før nå. Nylig lyste nemlig Norsk Tipping ut ledig stilling som leder av et sammenslått område som omfatter to fag som etter min mening henger tett sammen: Kommunikasjon og strategi.

”Kommunikasjon og strategi” har vært overskriften på min faglige tenkning siden tidlig på 1990-tallet. Et kurs på NHH i ”foretaksstrategi” hvor Torger Reve introduserte oss for Michel Porters modellverden, ble inngangen i det hele. I 1998 avla jeg eksamen på det første ”executive master-programmet” som NHH arrangerte i ”Strategisk ledelse”; den gang under perfekt ledelse av professor Tom Colbjørnsen, nåværende rektor på Handelshøyskolen BI i Oslo. NHH-programmet har blitt en kjempesuksess under merkenavnet MASTRA og dagens studenter forteller at programmet fortsatt holder svært høy kvalitet.

Ettersom jeg bor i Bergen, står jeg ikke på søkerlister til Norsk Tipping på Hamar. Det interessante i mitt perspektiv, er at nasjonens eget spilleselskap synes å bryte en faglig barriere ved å kombinere to hver for seg meget spennende fagområder. Men i et land som Norge med et sterkt, omfattende og samtidig (til en viss grad) bevegelig offentlig rammeverk på de aller fleste forretningsområder og bransjer, er det rart at ikke flere foretak har rendyrket denne kombinasjonsoppgaven. Forretningsutvikling krever evne til analyse, god markedsforståelse, kommersiell teft, gode ferdigheter på intern markedsføring og evner som relasjonsbygger mot politikere og offentlig administrasjon. Man må kunne børsen, forstå katedralen og samtidig utvikle den integriteten som balansekunsten mellom disse to arenaene krever for å bli oppfattet som troverdig.

Så er da kan hende Norsk Tipping på søk etter et gudebegavet kremmertalent? Kanskje, men mest sannsynlig ser de etter en ny kollega med en ydmyk ”stå på-vilje” og som evner å gjøre kjølige vurderinger med et varmt hjerte. Og som kan sette ord på og formidle løsningen de lander på. Det kan hende at ”rett mann” i dette tilfellet er en kvinne? Det skal bli spennende å se hvem som blir Norsk Tippings nye direktør for kommunikasjon og strategi. Etter sigende manglet det ikke på søkere.

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar