Posts Tagged ‘landbruksminister’

«Ministrabile» Hvorfor Listhaug ikke kan være minister med hemmelighold

Publisert 25. okt 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, rådgiver kommunikasjon og strategi, WIKOS.no

Før hvert pavevalg er det en hobby for Vatikan-kjennere å finne ut hvem som har sjanse til å bli pave. Kandidatene omtales som «papabile» – de er pave-emner. Norske medier boltret seg lystelig over mulige kandidater til ministerpostene i Solbergs regjering. Valget av landbruksminister har vakt problemer i offentligheten all den tid det reises tvil om Sylvi Listhaugs integritet. Hun vil nemlig ikke si hvilke kunder hun har jobbet for i tiden hun var tilknyttet PR-byrået First House. PR-folkene i First House antas å jobbe med politisk interessante prosjekt, og offentligheten vil gjerne ha innsikt i om Listhaug kan ha hatt kommersielle interesser i å hjelpe frem kunder som kjemper på den politiske areaen hun kjenner så godt.

Sylvi Listhaug skal ha ros for å være trofast mot taushetsløftet hun gav ved inngangsdøren i First House. Det er rakrygget å holde fast med et løfte som er gitt. Ulempen med denne type løfter ved døren er at de også stenger noen vinder. Løftet får konsekvenser. Da hun signerte avtalen om taushet om kundeliste, avskrev hun seg samtidig muligheten til å jobbe i et miljø som krever full åpenhet. Listhaug var, så vidt jeg husker, ikke nevnt som aktuelle kandidater i regjeringen Solberg. I lys av det som nå er kommet frem er det forståelig nok. Hun har selv signert seg ut av listen over «ministrabile» – aktuelle til en ministerpost.