Posts Tagged ‘MDG’

Velgere på vandring – men hvor?

Publisert 3. mar 2019 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, WIKOS.no

Stilt overfor melkekjøledisken på supermarkedet, må man velge mellom melk fra Tine eller fra Q-meieriene. Noen velger tilfeldig, andre velger bevisst. Noen velger på grunn av design, andre velger på grunn av «politiske» årsaker. Noen velger ikke, de lar være å drikke melk. Er valg av politisk parti like tilfeldig?

En undersøkelse som Medborgerpanelet ved Universitetet i Bergen har gjort, viser at ved Stortingsvalget i 2017 hadde 22 prosent av de som stemte på Arbeiderpartiet stemt på andre partier i 2013. For SV, Venstre og Miljøpartiet De grønne kom rundt halvparten av stemmene fra velgere som hadde stemt annerledes i 2013.

Det var altså slik at for Høyre og Arbeiderpartiet, fikk de «gjenkjøp» fra hele 78 prosent av velgerne i 2013. Senterpartiet fikk de bare 38 prosent av 2013-velgerne til å velge dem på nytt i 2017, men så fikk de samlet sett flere stemmer enn ved 2013-valget og økte derved mandatene.

Høsten 2018 ble det det politiske sentrum i norsk politikk avviklet. Ved valget i 2019 må velgerne ta inn at både Venstre og KrF har forlatt sin sentrumsposisjon til fordel for en høyreblokk. Det vil nok innebære at KrF, som hadde 79 prosent gjenvalg i 2017, vil avgi velgere til andre partier. Nå er ikke velgerskaren til KrF så stor i utgangspunktet, men det vil bety at enda flere velgere vil bevege seg mellom partiene ved de kommende valgene.

Samlet sett er altså store velgergrupper på vandring. Og det er grunn for å anta at yngre velgere er mindre lojale enn eldre. Vil for eksempel det store klimaopprøret blant unge, påvirke kommune- og fylkestingsvalget i 2019?  Hva skal til for å overbevise dem om hvilken politisk vei de skal gå?

Nasjonale prosjekt og media

Publisert 12. sep 2013 - Skriv ut dette!

Av Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no, 12.september 2013

I kjølvannet etter en av debattene mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg, oppsto en debatt om toppkandidatenes manglende lederegenskaper: Noen hevdet at de manglet «kongstanker». Jeg mener at «det politiske Norge» ikke etterspør slike store tanker, og derved gir det heller ingen gevinst for topp-politikere å fremme slike store tanker. Jeg mener at media må bære en vesentlig del av skylden for dette. To forsøk illustrerer påstanden: Thorbjørn Jagland, som er en sann europeer i sin politiske orientering, prøvde seg med «det norske hus»(1996) etter en allegori hentet fra europeisk tenkning som er nokså fremmed her oppe ved brekanten. Det er mulig at Jagland mangler kommunikasjonsferdigheter, men jammen hjalp media godt til med å latterliggjøre hans «kongstanke». Siden kom Kjell Magne Bondevik med sin «Verdikommisjon» (1998). Her var reaksjonene mer forsiktige og avmålte, ikke minst i lys av at kommisjonen skulle ledes av Hanne Sophie Greve som er en svært dyktig jurist og menneskerettsforkjemper og som har en bakgrunn det ikke er lett å gjøre til latter. Men også Verdikommisjonen som nasjonalt prosjekt, ble delvis latterliggjort og flatet gradvis ut som et bilhjul som gradvis mistet lufttrykket.

SV’s Hallgeir Langeland tar i media i dag til orde for at det rød-grønne politiske prosjektet manglet et nasjonalt prosjekt i valgkampen. Det er jeg enig i. «Handlingsregelen» er i seg selv ikke noe som skaper verken entusiasme eller fremtidstro, samtidig som «handlingsregelen» ble altfor sentral i det politiske ordskiftet. (mer…)