Wikos blogg

Valgets vinnere: Politikere med styrke

Publisert 4. jan 2019 - Skriv ut dette!

Politikk handler om ideologi og personlighet. Når ideologiene – om ikke er døde, så i alle fall i endring, blir betydningen av politikerens egen personlighet viktigere. Så, hva trengs – hvilke kvaliteter teller i dagens offentlighet for å vinne velgernes støtte og stemme?

«Styrke» fremheves ofte som en viktig kvalitet. Men hva i all verden gir styrke til en politiker? Er det en styrke å ikke kunne svare skikkelig på spørsmål? Er det en styrke å snu seg som en værhane og løpe der hvor man kan få best mulig gjennomslag i en styrende posisjon?  Ja, det kan hende. På kort sikt kan manøvreringsdyktighet være den styrken som avgjør politikerens suksess eller fiasko. KrF’s Hareide vs Ropstad (høsten 2018) illustrerer dette.

For andre er «styrke» uttrykk for en mer udefinerbar, men samtidig merkbar egenskap ved politikeren selv. Vi som så filmen «The darkest hour» hvor Winston Churchill ble portrettert, fikk se en politiker med usedvanlig styrke. Denne styrken kan beskrives med minst tre elementer: Han var en særing, og var klar over det. Han var seg selv. Det skulle være helt unaturlig for Churchill å tre inn i en annen type rolle enn den han fant naturlig for seg selv. Med andre ord: Styrken lå i hans egen natur eller konstitusjon. For det andre hadde han gode analytiske evner – når det gjaldt. Hans nederlag tidligere i karrieren ble brukt imot ham. For meg virket det som at nettopp erfaring fra tidligere gjorde ham enda sterkere i troen på sin egen analyse. For det tredje var han sta. Sagt på en annen måte: Han vek ikke unna og skiftet kurs etter at målet var satt. Churchill var «rett mann til rett tid». Etter krigen lyktes han ikke, som kjent.

I tilfellet Churchill var kanskje hans taler det som best uttrykte hans personlige styrke. Noen av talene hans er blitt stående som klassikere i historien. Han evnet å mobilisere ved å være ærlig i budskapet han gav, i kombinasjon med evnen til å peke på en lysere fremtid.

Mediebildet i 1944 og 2019 er dramatisk forskjellig. Men «styrke» er stadig en nødvendighet for politikere som vil lykkes med sitt politiske prosjekt. Så er det slik med styrke, at enkelte mennesker er satt opp med større mengder fra naturens side enn andre. Det gode med styrke er at det kan trenes. Som en muskel. Mengdetrening er viktig for å vedlikeholde styrken, men forutsetningen er å bygge en solid «plattform» – å øve på både analyse, løsning og kommunikasjon. Politisk suksess kommer ikke av seg selv.  

Du må gjerne delta i diskusjonen om dette på WIKOS sin side på Facebook.

Vis listen over blogginnlegg

Legg inn et svar