WIKOS Kommunikasjon

Du har mye på hjertet, men hvordan få sagt det?
Du liker ikke journalister, men vet at media er viktig…
Du ønsker avlastning på kontakt med politikere, byråkrater og interessenter…
Du tror at dine medarbeidere ønsker mer og bedre informasjon om virksomheten…

Med effektiv KOMMUNIKASJON

  • vet du hva dine omgivelser mener, krever og forventer.
  • vet du hva du skal si til dine ansatte og interessenter (stakeholders).
  • kan du formidle ditt budskap slik at det når frem til din(e) målgruppe(r).

I Norge har lokale, regionale og nasjonale myndigheter omfattende regulatorisk og økonomisk rolle.

Samfunnskontakt eller lobbyarbeid er (dessverre) viktig – og ofte undervurdert. WIKOS har bidratt til å lose mange store og små samfunnsprosjekter vellykket i havn.

 

KRISEKOMMUNIKASJON

Jeg har operativ erfaring med håndtering av media ved tre store skipsulykker; Server (2007),  Langeland (2009) og Hurtigruten (Ålesund 2011). I tillegg har jeg bistått toppledelse ved organisasjonsmessige kriser.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om veivalg og muligheter.